Arab youth speaking together
Arab youth talking together ©

British Council

התכנית נוסדה במטרה להעניק לצעירים בקהילות הערביות בישראל ובמדינות נוספות במזרח התיכון את הכלים הדרושים, הדרכה והכוונה שתסייע להם לקדם פתרונות ולענות על צרכי הקהילות שלהם .

התכנית הסתיימה בקיץ 2015 עם יותר מ- 3000 משתתפים של סטודנטים וצעירים שלקחו חלק בפעיליות שלנו.

משפיעים ומובילים לשינוי

UACTIV8 הקימה רשת של מנהיגים קהילתיים הכוללת יותר מ-1,800 צעירים מוכשרים בעזה, הגדה המערבית, נצרת, הנגב ורוסייפה. 

במסגרת פעילותה מכשירה הרשת את הצעירים ומסייעת להם בפיתוח פרויקטים קהילתיים מעודדת להתנסות, חדשנות ומחשבה, תוך התמקדות בנושאי זכויות אדם ופיתוח תחומי אחריות.

מטרות התכנית:

• קידום פעילות קהילתית

• פיתוח קהילות  

• עידוד רוח התנדבות

• למידה דרך שיתוף חוויות 

• הגדלת היכולת של הארגונים השותפים 

• עידוד דו-שיח בין-קהילתי בתחומי זכויות אדם ותחומי אחריות 

• השפעה חיובית על קידום השלום

 

האיחוד האירופי שותף לייסודה של התכנית UACTIV8, אשר מטרתה להעצים את הקהילות האזרחיות.