Higher Education and Skills image
Skills programme

עבודתנו בתחום של פיתוח כישורים מתמקדת בצעירים המגיעים מקהילות של בני מיעוטים. אנו מסייעים להם להיכנס לעולם התעסוקה והיזמות ומעודדים פיתוח קשרים חזקים בין המעסיקים, רשויות הממשל וספקי ההכשרות כדי לרתום את הניסיון והמומחיות של בריטניה בפיתוח כישורים.

אנו מעניקים לבעלי עניין, שותפים וקובעי מדיניות הזדמנויות לדון בסוגיות ואסטרטגיות משותפות הנוגעות לבינלאומיות של יכולות התעסוקה וההשכלה הגבוהה ובכך למעשה מעודדים שותפויות אסטרטגיות בין ישראל לבין בריטניה.

המועצה הבריטית מארחת בפורום פתוח סדרה של כנסים וועידות כחלק מהכנס הבינלאומי להשכלה גבוהה Going Global. הוועידות מיועדות לקובעי מדיניות ואנשי מקצוע מכל העולם והם יוכלו לדון בהן בסוגיות שמולם ניצבת קהילת ההשכלה הגבוהה בעולם.

 

קישורים חיצוניים