קול קורא לתכנית SYNERGY 2017/18 לקידום קשרי מחקר

קול קורא לתכנית 18/SYNERGY 2017

המועצה הבריטית בשיתוף עם רשת המדע והחדשנות (SIN) בשגרירות בריטניה בישראל, מזמינה חוקרים להגיש הצעות לתוכנית SYNERGY לקידום קשרי מחקר בין ישראל לבריטניה.

מטרת התכנית היא לחזק שיתופי פעולה אקדמיים בין בריטניה וישראל בתחומי העדיפות הבאים:

1. Nanoscience

2. Neuroscience

3. Agri Science

4. Water Science

5. Cyber

6.( Antimicrobial Resistance (AMR

התוכנית נועדה לתמוך בחוקרים או קבוצות מחקר המעוניינות לקיים אירוע אקדמי בן יומיים (סימפוזיונים, סדנאות וכד'), כבסיס לשיתופי פעולה מחקריים ואקדמיים בעתיד בין בריטניה וישראל בתחומי העדיפות שלעיל.

בטווח הארוך, אנו מקווים כי שיתוף פעולה זה יקדם את ההתמודדות עם כמה מהאתגרים הגלובליים החשובים ביותר, ויבסס את בריטניה וישראל כשותפות מובילות בתחומי המחקר הללו.

טווח המענקים ינוע בין 22,000 ₪ ל – 41,000 ₪, בהתאם להיקף האירוע וסך המימון המשלים מצד המוסד האקדמי.

להגשת מועמדות באמצעות טופס הרשמה מקוון לחצו כאן.

לקבלת הנחיות להגשת מועמדות ולמידע נוסף, אנא עיינו בהנחיות למועמדים.

מועד האחרון להגשת מועמדות הוא 06/04/2017 עד 12:00 GMT. על האירועים/סימפוזיונים להתקיים בין יולי 2017 ועד ספטמבר 2018.

בכל שאלה נוספת, אנא פנו במייל ל: israelscience@britishcouncil.org.il