קול קורא לתכנית 20/SYNERGY 2019

המועצה הבריטית בשיתוף עם רשת המדע והחדשנות (SIN) בשגרירות בריטניה בישראל, מזמינה חוקרים להגיש הצעות לתוכנית SYNERGY לקידום קשרי מחקר בין ישראל לבריטניה.

מטרת התוכנית היא לחזק את שיתוף הפעולה האקדמי בין בריטניה לישראל באמצעות תמיכה בחוקרים או בקבוצות מחקר המעוניינות לקיים מפגשים אקדמיים (סימפוזיון / סדנאות) כבסיס לשיתופי פעולה מחקריים ואקדמיים בעתיד בין בריטניה וישראל בתחומים הבאים:

1. Nanoscience

2. Neuroscience

3. Agri Science

4. Water Science

5. Cyber

6.( Antimicrobial Resistance (AMR

בטווח הארוך, אנו מקווים כי שיתוף פעולה זה יקדם את ההתמודדות עם כמה מהאתגרים הגלובליים החשובים ביותר, ויבסס את בריטניה וישראל כשותפות מובילות בתחומי המחקר הללו.

טווח המענקים ינוע בין 22,000 ₪ ל – 31,500 ₪, בהתאם להיקף האירוע וסך המימון המשלים מצד המוסד האקדמי. 

המועד האחרון להגשת הצעות הוא: 16 ביוני 2019, 23:59 GMT.

על המפגשים האקדמיים להתקיים עד סוף דצמבר 2019.

יש להגיש הצעה לתוכנית באמצעות מערכת הרישום המקוון.

לקבלת מידע נוסף והנחיות, אנא עיינו בהנחיות הקול הקורא.

בכל שאלה נוספת, אנא פנו במייל ל: israelscience@britishcouncil.org