©

Mat Wright

תכנית המחקר בתחום המים לשיתופי פעולה של חוקרים מבריטניה, ישראל, המזרח התיכון וצפון אפריקה.

"מהכלכלות החזקות בעולם ועד המדינות המאוכלסות ביותר, ממשלות נאבקות עם הצורך בגישה למים נקיים. האו"ם מעריך שלביליון אנשים לערך אין גישה למים ראויים לשתייה, ולכן הם חיים בסיכון מתמיד לעוני, מחלות, רעב ומלחמות".

לא ניתן להמעיט בחשיבות העצומה של מחקר ומדע המים בעולם של היום.  בריטניה פועלת באזור המזרח התיכון וצפון אפריקה  כדי לתמוך במחקר העוסק בנושאים קריטיים בתחום מדע המים, על מנת להרחיב את גישת האוכלוסייה למים נקיים.

בשיתוף עם אוניברסיטת אוקספורד, השקנו את  תכנית STREAM עבור חוקרים בתחום המים מבריטניה, ישראל וארצות המזרח התיכון וצפון אפריקה.

התכנית ממומנת על ידי המשרד לעסקים, יזמות וכישורים בממשלה הבריטית. הקול הקורא הראשון לתכנית פורסם ביולי 2015, והוא סגור כעת לבקשות.

התכנית מממנת מיזמים חדשניים המשלבים חוקרים משלוש מדינות בתחומים הרלוונטיים של מדעי החברה, המדעים המדויקים והניסויים, שעשויים להטיב את מצב האזורים השרויים במחסור מים מהחמורים בעולם. מטרות התכנית הן:

  • לטפח מצוינות במחקר וטכנולוגיה באזור המזרח התיכון וצפון אפריקה, על ידי עידוד מחקר ברמה בינלאומית במדע, טכנולוגיה ומדיניות בתחום המים;
  • לתרום לפיתוח תרבות של שיתוף פעולה באזור המזרח התיכון וצפון אפריקה;
  • ליצור ולתמוך במיזמי מחקר ברי קיימא, המיושמים באזורים השרויים במחסור מים מהחמורים בעולם באזור המזרח התיכון וצפון אפריקה, המובילים לעליה בהצלחת ביצוע מחקרים ושימוש בטכנולוגיה מותאמת.